Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 10/2016 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie zachodnim województwa śląskiego” planowanego do złożenia w ramach naboru RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16, dla poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT w ramach RPO WSL 2014-2020

Dodano: 23.02.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 23-02-2018 12:24:07

Zobacz rejestr zmian