Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 13/2016 w sprawie: zmiany „Regulaminu prac Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku nr 6/2015 z dnia 04.03.2015 r.

Dodano: 23.02.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 23-02-2018 12:34:32

Zobacz rejestr zmian