Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 32/2016 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją 10 budynków Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej” planowanego do złożenia w ramach naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16, dla poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT w ramach RPO WSL 2014-2020

Dodano: 23.02.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 23-02-2018 13:16:18

Zobacz rejestr zmian