Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 42/2016 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Wymiana azbestowo – cementowych balustrad balkonowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Miodowa 1-3 w Jastrzębiu – Zdroju”, planowanego do złożenia w ramach naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16, dla poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT w ramach RPO WSL 2014-2020

Dodano: 23.02.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 23-02-2018 13:25:54

Zobacz rejestr zmian