Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 6/2016 w sprawie: zmiany uchwały nr 47/2015 z dnia 21.12.2015 r. dotyczącej wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.12.01.02-IZ-01.24.009/15

Dodano: 23.02.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 23-02-2018 12:14:44

Zobacz rejestr zmian