Czcionki:
Kontrast:

Dokumenty statutowe

Statut Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (tekst jednolity z dnia 16 marca 2021 r.)

Regulamin Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (tekst jednolity z dnia 19.06.2020 r.)

Regulamin Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (tekst jednolity z dnia 19.06.2020 r.)

Regulamin Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (tekst jednolity z dnia 19.06.2020 r.)

Dokumenty Biura Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku:

Regulamin organizacyjny Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (tekst jednolity z dnia 27 kwietnia 2021 r.)

Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Regulamin gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych

Polityka rachunkowości

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 26-03-2018 15:36:55

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-05-06 14:33:12 Aleksandra Grabarczyk
2021-05-06 14:32:51 Aleksandra Grabarczyk
2021-05-06 14:32:23 Aleksandra Grabarczyk
2021-03-30 09:07:04 Aleksandra Grabarczyk
2021-03-30 09:04:34 Aleksandra Grabarczyk
2021-03-30 09:04:18 Aleksandra Grabarczyk
2021-03-03 11:35:30 Aleksandra Grabarczyk
2021-03-03 11:32:23 Aleksandra Grabarczyk
2021-03-03 11:31:50 Aleksandra Grabarczyk
2021-03-03 11:30:34 Aleksandra Grabarczyk
2020-07-01 12:45:28 Aleksandra Grabarczyk
2020-07-01 12:42:53 Aleksandra Grabarczyk
2020-07-01 12:42:29 Aleksandra Grabarczyk
2020-07-01 12:40:01 Aleksandra Grabarczyk
2020-07-01 12:37:56 Aleksandra Grabarczyk
2020-07-01 12:35:27 Aleksandra Grabarczyk
2020-07-01 12:34:53 Aleksandra Grabarczyk
2020-07-01 12:34:13 Aleksandra Grabarczyk
2020-01-21 14:47:08 Aleksandra Grabarczyk
2020-01-21 14:46:32 Aleksandra Grabarczyk
2019-12-11 13:54:40 Aleksandra Grabarczyk
2019-12-11 13:53:56 Aleksandra Grabarczyk
2019-12-11 13:52:04 Aleksandra Grabarczyk
2019-07-31 09:07:17 Aleksandra Grabarczyk
2019-07-31 09:06:50 Aleksandra Grabarczyk
2019-07-31 09:06:15 Aleksandra Grabarczyk
2019-05-08 09:28:36 Aleksandra Grabarczyk
2019-05-08 09:28:15 Aleksandra Grabarczyk
2019-05-08 09:27:19 Aleksandra Grabarczyk
2019-05-08 09:26:59 Aleksandra Grabarczyk
2019-03-25 10:21:46 Aleksandra Grabarczyk
2019-03-25 10:20:48 Aleksandra Grabarczyk
2018-08-02 10:54:31 Aleksandra Grabarczyk
2018-08-02 10:53:59 Aleksandra Grabarczyk
2018-04-18 11:56:02 Paweł Tułodziecki
2018-04-18 11:55:21 Paweł Tułodziecki
2018-04-07 09:07:25 Subregion