Czcionki:
Kontrast:

Dokumenty statutowe

Statut Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (tekst jednolity z dnia 19.03.2019 r.)

Regulamin Zgromadzenia Ogólnego Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (tekst jednolity z dnia 30.03.2017 r.)

Regulamin Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (tekst jednolity z dnia 03.11.2016 r.)

Regulamin Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (tekst jednolity z dnia 27.01.2003 r.)

Dokumenty Biura Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku:

Regulamin organizacyjny Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (tekst jednolity z dnia 30 lipca 2019 r.)

Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

Instrukcja obiegu dokumentów

Polityka rachunkowości

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 26-03-2018 15:36:55

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-07-31 09:07:17 Aleksandra Grabarczyk
2019-07-31 09:06:50 Aleksandra Grabarczyk
2019-07-31 09:06:15 Aleksandra Grabarczyk
2019-07-31 09:05:28 Aleksandra Grabarczyk
2019-05-08 09:28:36 Aleksandra Grabarczyk
2019-05-08 09:28:15 Aleksandra Grabarczyk
2019-05-08 09:27:19 Aleksandra Grabarczyk
2019-05-08 09:26:59 Aleksandra Grabarczyk
2019-03-25 10:21:46 Aleksandra Grabarczyk
2019-03-25 10:20:48 Aleksandra Grabarczyk
2018-08-02 10:54:31 Aleksandra Grabarczyk
2018-08-02 10:53:59 Aleksandra Grabarczyk
2018-04-18 11:56:02 Paweł Tułodziecki
2018-04-18 11:55:21 Paweł Tułodziecki
2018-04-07 09:07:25 Subregion