Czcionki:
Kontrast:

Gminy z dobrą energią – nabór uzupełniający – WYNIKI

Dodano: 10.07.2020
Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz zasadami naboru uzupełniającego poniżej przedstawiamy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz osób z tzw. listy uzupełniającej (rezerwowej).
Nabór odbywał się w okresie od dnia 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
W wyznaczonym czasie złożone zostały 103 wnioski. Po przeprowadzonej weryfikacji formalno-prawnej, merytorycznej oraz technicznej zostały utworzone Lista zakwalifikowanych do udziału w projekcie i Lista uzupełniająca.
Wnioskodawcy z Listy zakwalifikowanych otrzymają do wypełnienia deklaracje gotowości do podpisania umowy powierzenia grantu zgodnie z Regulaminem.
Wnioskodawcy z Listy uzupełniającej będą mogli wziąć udział w Projekcie w przypadku:
• rezygnacji Wnioskodawcy umieszczonego na Liście zakwalifikowanych,
• wykluczenia Wnioskodawcy z Listy zakwalifikowanych,
• ewentualnych oszczędności w Projekcie, w przypadku dopuszczenia takiej możliwości przez IZ RPO WSL 2014-2020

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Paweł Tułodziecki

Dodano do BIP dnia 10-07-2020 15:22:02

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-08-05 08:24:09 Paweł Tułodziecki
2020-08-05 08:24:08 Paweł Tułodziecki
2020-07-10 15:21:20 Paweł Tułodziecki
2020-07-10 15:21:09 Paweł Tułodziecki
2020-07-10 15:20:15 Paweł Tułodziecki
2020-07-10 15:18:43 Paweł Tułodziecki