Czcionki:
Kontrast:

Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. obsługi projektów i sprawozdawczości

Dodano: 22.06.2018

Biuro Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Specjalisty ds. obsługi projektów i sprawozdawczości.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. niekaralność sądowa prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. wykształcenie wyższe;
 4. minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów unijnych;
 5. prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 1. dobra znajomość statutu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku;
 2. podstawowa znajomość przepisów prawa samorządowego;
 3. dobra znajomość procedur funduszy unijnych;
 4. znajomość zasad sprawozdawczości, monitoringu i rozliczania projektów unijnych;
 5. dobra znajomość i obsługa pakietu biurowego MS Office: Word, Exel, Power Point;
 6. komunikatywność;
 7. umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej;
 8. zaangażowanie i dyspozycyjność;
 9. zdyscyplinowanie i odpowiedzialność.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (określone w ogłoszeniu o naborze) należy składać lub przesłać w terminie do dnia 29.06.2018 r. do godz. 15.30 pod adresem: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko pracy SPECJALISTY DS. PROJEKTÓW I SPRAWOZDAWCZOŚCI w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”.

Aplikacje, które wpłyną do Biura Związku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ogłoszenie o naborze (pdf)

Ogłoszenie o naborze (word)

Wyniki naboru – 09.07.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 22-06-2018 10:48:45

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-07-09 11:41:54 Aleksandra Grabarczyk
2018-07-09 11:40:27 Aleksandra Grabarczyk
2018-07-09 11:40:24 Aleksandra Grabarczyk
2018-06-22 11:23:21 Aleksandra Grabarczyk
2018-06-22 11:22:36 Aleksandra Grabarczyk
2018-06-22 11:22:05 Aleksandra Grabarczyk
2018-06-22 11:21:44 Aleksandra Grabarczyk
2018-06-22 11:17:46 Aleksandra Grabarczyk
2018-06-22 10:48:45 Subregion