Czcionki:
Kontrast:

Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji

Dodano: 17.04.2019

BIURO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DS. PROMOCJI, TURYSTYKI I INFORMACJI

 1. Wymagania niezbędne:
  a) obywatelstwo polskie,
  b) niekaralność sądowa prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  c) wykształcenie wyższe,
  d) minimum 5 letnie doświadczenie w branży turystycznej, promocji oraz w pozyskiwaniu i realizowaniu projektów ze środków Unii Europejskiej,
  e) prawo jazdy kat. B.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) dobra znajomość statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,
  b) podstawowa znajomość przepisów prawa samorządowego, w tym przepisów ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym,
  c) dobra znajomość zasad pozyskiwania, zarządzania i rozliczania środków unijnych,
  d) znajomość języka angielskiego i czeskiego na poziomie komunikatywnym w pisowni i w mowie,
  e) dobra znajomość i obsługa pakietu biurowego Microsoft Office: Word, Excel, Power Point oraz programów graficznych,
  f) dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z JST, organizacjami, instytucjami itp.,
  g) inicjatywa, kreatywność, zaangażowanie,
  h) zdyscyplinowanie i odpowiedzialność.

Zakres wymaganych zadań na stanowisku wraz z informacją o wymaganych dokumentach znajduje się w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym poniżej w załączniku. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 25.04.2019 roku do godz. 12.00 pod adresem: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko pracy  SPECJALISTA DS. PROMOCJI, TURYSTYKI I INFORMACJI w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”.

Aplikacje, które wpłyną do Biura Związku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Brana pod uwagę jest data wpływu do Biura Związku, a nie data nadania.

OGŁOSZENIE_NABÓR_Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji (wersja PDF)

OGŁOSZENIE_NABÓR_Specjalista ds. promocji, turystyki i informacji (wersja WORD)

Wyniki naboru na stanowisko Specjalisty ds. promocji, turystyki i informacji

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Paweł Tułodziecki

Dodano do BIP dnia 17-04-2019 14:55:55

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-05-21 13:27:58 Aleksandra Grabarczyk
2019-05-21 13:27:35 Aleksandra Grabarczyk
2019-05-21 13:26:46 Aleksandra Grabarczyk
2019-04-17 15:14:49 Paweł Tułodziecki
2019-04-17 15:01:48 Paweł Tułodziecki
2019-04-17 15:01:15 Paweł Tułodziecki
2019-04-17 15:00:56 Paweł Tułodziecki
2019-04-17 15:00:27 Paweł Tułodziecki
2019-04-17 15:00:20 Paweł Tułodziecki
2019-04-17 14:59:18 Paweł Tułodziecki
2019-04-17 14:57:56 Paweł Tułodziecki
2019-04-17 14:55:55 Paweł Tułodziecki