Czcionki:
Kontrast:

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Dodano: 14.02.2019

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę samochodu osobowego.

Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwaną dalej ustawą Pzp.

Poniżej znajdą Państwo szczegóły zamówienia:

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Paweł Tułodziecki

Dodano do BIP dnia 14-02-2019 14:50:36

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-02-14 14:50:36 Paweł Tułodziecki