Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 44/2020 w sprawie: poparcia starań Miasta Radlina w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 87 w Radlinie na potrzeby Centrum Usług Społecznych” w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT

Dodano: 07.04.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 07-04-2020 08:59:23

Zobacz rejestr zmian