Czcionki:
Kontrast:

Stanowisko Zarządu Związku w sprawie poparcia starań Gminy Marklowice w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków jednorodzinnych i gospodarczych na terenie Gminy Marklowice” w ramach poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT RPO WSL 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Dodano: 28.02.2017

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 28-02-2017 09:58:41

Zobacz rejestr zmian