Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 5/2011 w sprawie: powierzenia Panu Adamowi Wawocznemu – Dyrektorowi Biura Związku pełnienia funkcji koordynatora projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” realizowanego w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dodano: 23.02.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 23-02-2018 15:41:19

Zobacz rejestr zmian