Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 1/2018 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu planowanego do złożenia w konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs RPO WSL 2014-2020

Dodano: 11.04.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 11-04-2018 12:46:39

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-04-11 12:48:44 Aleksandra Grabarczyk
2018-04-11 12:42:00 Aleksandra Grabarczyk