Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 1/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17, dla poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 04.04.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 04-04-2018 15:17:52

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-06-19 11:53:18 Aleksandra Grabarczyk