Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 1/2018 w sprawie: wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2017 rok oraz przedłożenia Zgromadzeniu Ogólnemu wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2017 rok

Dodano: 02.08.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 02-08-2018 11:14:35

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-08-02 11:14:35 Aleksandra Grabarczyk