Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 1/2019 w sprawie: wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2018 rok oraz przedłożenia Zgromadzeniu Ogólnemu wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2018 rok

Dodano: 10.07.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 10-07-2019 14:24:23

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-07-10 14:24:23 Aleksandra Grabarczyk