Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 1/2020 w sprawie: wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2019 rok oraz przedłożenia Zgromadzeniu Ogólnemu wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu za 2019 rok

Dodano: 21.05.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 21-05-2020 12:17:20

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-05-21 12:17:20 Aleksandra Grabarczyk