Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 1/2021 w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2020 rok”

Dodano: 18.03.2021

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 18-03-2021 09:18:53

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-03-18 09:18:53 Aleksandra Grabarczyk