Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 1/2022 w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2021 rok”

Dodano: 14.04.2022

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 14-04-2022 15:10:50

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2022-04-14 15:10:50 Aleksandra Grabarczyk