Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 10/2018 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego wydłużenia terminu naboru nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs RPO WSL 2014-2020

Dodano: 04.04.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 04-04-2018 15:28:19

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-05-02 15:08:51 Aleksandra Grabarczyk