Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 10/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Moje przedszkole – utworzenie oddziału przedszkolnego w Kornowacu” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Dodano: 21.01.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 21-01-2020 15:02:41

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-01-21 15:02:41 Aleksandra Grabarczyk