Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 10/2024 w sprawie: ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej – celowej na potrzeby projektu pn. „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” nie ujęte w kosztach pośrednich projektu

Dodano: 07.05.2024

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 07-05-2024 11:54:46

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2024-05-07 11:54:46 Aleksandra Grabarczyk