Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 100/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie spraw nieuregulowanych Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu – „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Dodano: 16.10.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 16-10-2019 10:05:18

Zobacz rejestr zmian