Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 101/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest” w ramach poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT

Dodano: 16.10.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 16-10-2019 10:14:17

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-10-16 10:14:17 Aleksandra Grabarczyk