Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 102/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Szansa na lepszy rozwój i równy start dla każdego – utworzenie nowej grupy przedszkolnej z rozszerzeniem oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków w Gołkowicach” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Dodano: 16.10.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 16-10-2019 10:16:28

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-10-16 10:16:28 Aleksandra Grabarczyk