Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 103/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 56/2019 Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku” w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020

Dodano: 13.11.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 13-11-2019 10:49:37

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-11-13 10:49:37 Aleksandra Grabarczyk