Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 106/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Restauracja przyjazna pracownikom” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-337/19 dla poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Dodano: 13.11.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 13-11-2019 10:57:16

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-11-13 10:57:16 Aleksandra Grabarczyk