Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 107/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Dodano: 11.12.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 11-12-2019 09:33:10

Zobacz rejestr zmian