Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 109/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Przedszkole na start – utworzenie oddziału przedszkolnego w Gogołowej” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Dodano: 11.12.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 11-12-2019 09:36:27

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-12-11 09:36:27 Aleksandra Grabarczyk