Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 11/2017 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie zachodnim województwa śląskiego” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16, dla poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

Dodano: 22.02.2017

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 22-02-2017 15:57:20

Zobacz rejestr zmian