Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 11/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2017 rok

Dodano: 02.08.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 02-08-2018 11:47:50

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-08-02 11:47:50 Aleksandra Grabarczyk