Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 11/2024 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji i realizacji projektu pn. „Szkolenia kadr administracji samorządowej z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – etap I” w ramach działania FESL.05.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Dodano: 07.05.2024

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 07-05-2024 11:56:58

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2024-05-07 11:56:58 Aleksandra Grabarczyk