Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 116/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Mechanik i mechatronik – klasyka i innowacyjność w przemyśle” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 dla poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs

Dodano: 11.12.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 11-12-2019 11:26:05

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-12-11 11:26:05 Aleksandra Grabarczyk