Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 118/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Wsparcie na starcie” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-074/19 dla poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs

Dodano: 11.12.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 11-12-2019 11:30:07

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-12-11 11:30:07 Aleksandra Grabarczyk