Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 12/2019 w sprawie: poparcia starań Gminy Godów w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Termomodernizacja dwóch ośrodków kultury na terenie Gminy Godów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT RPO WSL 2014-2020

Dodano: 08.02.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 08-02-2019 13:45:12

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-02-08 13:45:12 Aleksandra Grabarczyk