Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 12/2021 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Zdobędę nową lub lepszą pracę” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-082/20 dla poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Dodano: 10.03.2021

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 10-03-2021 14:52:49

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-03-10 14:52:49 Aleksandra Grabarczyk