Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 123/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice – etap 2” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-341/19 dla poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT

Dodano: 11.12.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 11-12-2019 11:39:52

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-12-11 11:39:52 Aleksandra Grabarczyk