Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 13/2011 w sprawie: zabezpieczenia środków niezbędnych na zapewnienie wymaganego współfinansowania projektu pn.: „Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” dofinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 21.06.2011 r.

Dodano: 28.02.2011

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 28-02-2011 12:45:19

Zobacz rejestr zmian