Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 13/2015 w sprawie: zmiany uchwały nr 16/2007 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 30 maja 2007 r., w sprawie wskazania przedstawiciela Związku do składu pre-Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Dodano: 23.02.2015

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Subregion

Dodano do BIP dnia 23-02-2015 14:04:43

Zobacz rejestr zmian