Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 13/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17

Dodano: 04.04.2018

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 04-04-2018 15:30:30

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2018-06-19 12:12:38 Aleksandra Grabarczyk