Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 13/2019 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji” w ramach Działania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych WFOŚiGW w Katowicach oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu

Dodano: 25.03.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 25-03-2019 10:04:11

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-03-25 10:04:28 Aleksandra Grabarczyk
2019-03-25 10:04:11 Aleksandra Grabarczyk