Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 13/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „W małych rękach wielki świat – projekt dla dzieci przedszkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Żorach” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Dodano: 21.01.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 21-01-2020 15:10:26

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-01-21 15:10:26 Aleksandra Grabarczyk