Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 13/2021 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Podniesienie kompetencji językowych oraz kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Subregionu Zachodniego” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-081/20 dla poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs

Dodano: 10.03.2021

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 10-03-2021 14:55:31

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-03-10 14:55:45 Aleksandra Grabarczyk
2021-03-10 14:55:31 Aleksandra Grabarczyk