Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 134/2019 w sprawie: poparcia starań Gminy Lubomia w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków – etap II” w ramach poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT

Dodano: 11.12.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 11-12-2019 12:38:33

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-12-11 12:38:33 Aleksandra Grabarczyk