Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 14/2020 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej – celowej na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Dodano: 27.08.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 27-08-2020 10:38:07

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-08-27 10:38:07 Aleksandra Grabarczyk