Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 143/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Drugi Brzeg” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Dodano: 11.12.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 11-12-2019 13:19:07

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2019-12-11 13:19:07 Aleksandra Grabarczyk