Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 145/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Pszów w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów” w ramach poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT

Dodano: 19.12.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 19-12-2019 11:38:22

Zobacz rejestr zmian