Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 147/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Szansa na lepszą przyszłość” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Dodano: 19.12.2019

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 19-12-2019 11:42:17

Zobacz rejestr zmian