Czcionki:
Kontrast:

Uchwała nr 148/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.10.02.02-IZ.01-24-327/19

Dodano: 03.01.2020

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Grabarczyk

Dodano do BIP dnia 03-01-2020 09:05:50

Zobacz rejestr zmian

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2020-04-17 09:24:02 Aleksandra Grabarczyk
2020-01-03 09:05:50 Aleksandra Grabarczyk